Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Puukoti Group Oy
Tuottajankatu 2
04440 Järvenpää
040 847 6718
[email protected]

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Ville Kova
040 847 6718
[email protected]

REKISTERIN NIMI
Puukoti Group Oy:n asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Puukoti Group Oy:n internetsivujen yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden antamia henkilö- ja yhteystietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen ja asiakassuhteen hoitamista varten. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi ja yhteystiedot, mahdolliset tarjouspyyntökohteiden tiedot sekä mahdollisia lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköpostitse, puhelimitse tai ottaessaan yhteyttä millä tahansa yhteydenottolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää kaupankäynnin edetessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei viranomaistoimet niin edellytä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteritiedot ovat vain Puukoti Group Oy:n omaa käyttöä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

TIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme kirjanpitolain mukaisia tietoja ja tositteita kirjanpitolain mukaisesti seitsemän vuotta ja henkilötietoja asiakasrekisterissä viisi vuotta. 

MUUT OIKEUDET
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.Tämä on Puukoti Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.11.2020. Viimeisin muutos 29.11.2020.

Evästeet

Evästeiden avulla seurataan muun muassa Puukoti Group Oy:n -sivuston kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Puukoti Group Oy:n -verkkosivustolla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Puukoti Group Oy:n -sivuston toiminnallisuuteen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Käsittelemme annettuja tietoja Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.