Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Puukoti Group Oy Y-tunnus: 3102089-9
Osoite: Tuottajankatu 2
Postinumero: 04440
Postitoimipaikka: Järvenpää
Puhelinnumero: 050 5686665
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Yritys: Puukoti Group Oy
Nimi: Marika Nurminen
Osoite: Tuottajankatu 2
Postinumero: 04440
Postitoimipaikka: Järvenpää
Puhelinnumero: 050 5686665
Sähköposti: [email protected]

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakastietoja käsitellään Rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hallinnointiin, tunnistamiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin, kohdennetun markkinointiviestinnän ja mielipidekyselyjen toteuttamiseen, takuu- ja vuositarkastusten hoitamiseen ja korjaustietojen hallinnointiin sekä kiinteistöjen hankkimiseen. 

4. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Puukoti Group Oy:n internetsivujen yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden antamia henkilö- Asiakastietoja käsitellään Rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hallinnointiin, tunnistamiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin, kohdennetun markkinointiviestinnän ja mielipidekyselyjen toteuttamiseen, takuu- ja vuositarkastusten hoitamiseen ja korjaustietojen hallinnointiin sekä kiinteistöjen hankkimiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÖ
Asiakas- ja markkinointirekisteri voi pitää sisällään rekisteröityjä koskevia tietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, huoneistotunnus, asiakkaiden omistamien huoneistojen perus- ja tilatietoja, takuu – ja vuositarkastuksiin liittyviä ja muita korjaustietoja, laskutus- ja maksutietoja, markkinointilupaa -tai kieltoa, mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja, chat- palvelussa tai muussa vapaamuotoisen keskustelun yhteydessä syntyviä tietoja. Rekisteri voi pitää sisällään myös henkilöiden ostettavaksi tarjottavien kiinteistöjen tietoja.

6. EVÄSTEET
Evästeiden avulla seurataan muun muassa Puukoti Group Oy:n -sivuston kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Puukoti Group Oy:n -verkkosivustolla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Puukoti Group Oy:n -sivuston toiminnallisuuteen.

7. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietojen säilyttämisaika vaihtelee käsittely tarkoituksen mukaan ja tietoja säilytetään vain niin pitkään, kuin se on tarpeellista niihin tarkoituksiin nähden, joita varten tiedot on kerätty. Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä viisi vuotta. Pisimmillään asiakastietoja säilytetään 10 +1 vuotta alkaen taloyhtiön hallinnon luovutuksesta jolloin urakoitsijan yleisten sopimusehtojen mukainen vastuuaika, takuuvelvoite ja asiakassuhde Rekisterinpitäjään on päättynyt.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi esitetilauksen tai asiakasrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä, asuntojen oston ja käytön yhteydessä, verkkosivuillamme sekä muutoin suoraan asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan myös ns. rikastaa evästeiden avulla henkilön oman verkkokäyttäytymisen pohjalta. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Evästeiden avulla seurataan muun muassa Puukoti Group Oy:n -sivuston kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Puukoti Group Oy:n -verkkosivustolla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUS
Evästeiden avulla seurataan muun muassa Puukoti Group Oy:n -sivuston kävijämääriä sekä Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja, ellei lainsäädäntö tai oikeusperuste näin edellytä. Rekisteritiedot ovat vain Puukoti Group Oy:n omaa käyttöä varten. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Henkilötietoja voivat käsitellä Rekisterinpitäjän palveluksessa toimivat kyseiseen tehtävään valtuutetut henkilöt omien työsuhteeseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita esimerkiksi isännöinnin, perintätoimien tai avaintilausten johdosta. Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Evästeiden avulla seurataan muun muassa Puukoti Group Oy:n -sivuston kävijämääriä sekä Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Jätä yhteydenottopyyntö

Käsittelemme annettuja tietoja Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.